800
Звонки из Алматы:
Тел: 244-44-44
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

Кепілзатты кредит

«Кепілзатты кредит» — кредиттің мақсатын растамастан*, кепілге қойылған жылжымайтын мүлікке берілетін тұтыну мақсатындағы немесе екінші деңгейлі басқа банктерден алынған кредитті қайта қаржыландыру арналған кредит!

Зат сатып алуды кейінге ысырғысы келмейтіндерге арналған!

Кепілзатты кредиттің артықшылықтары:

  • кредиттеу мерзімдерінің ыңғайлы болуы;
  • кіріс жеткіліксіз болған жағдайда, серіктес қарыз алушы тарту мүмкіндігінің болуы;
  • кірісті ішінара растау мүмкіндігінің болуы;
  • мораторийсіз, айыппұл төлеместен рұқсат беріледі;

Кредиттеу шарттары:

Валюта

жылжымайтын мүлік кепілі – теңге;
ақша салым кепілі – қарыз валютасы шот валютасына сәйкес келуі тиіс.

Ең жоғарғы сома

30 млн теңге (ол жеке мән-жайлар бойынша ең үлкен соманы алуға болады);
кепілге ақша салынғанда, ағымдағы/жинақ шот сомасының 90%.

Мерзім

жылжымайтын мүлік кепіліне — 6 айдан 120 айға дейін;
ақша кепіліне — 3 айдан 36 айға дейін.

Қамтама

«Нұрбанк» АҚ-ның Кепілзат саясатына сәйкес келетін жылжымайтын мүлік;
ақша.

Берілуі

кепілге жылжымайтын мүлік қойылғанда – кепілге қою келісімшартының Мемлекеттік уәкілетті тіркеуші органда тіркелуіне байланысты;
кепілге ақша қойылғанда – ақшаның кепілге алынуына қарай.

Басқа шарттар:

1. Ішанара мерзімінен бұрын өтеу бойынша ең аз сома 200 000 теңге немесе 1 000 АҚШ доллары; 
2. Кепілзатты сақтандыру - міндетті түрде.

Кредиттеу шарттары комиссияларымен:

Сыйақы мөлшерлемесі (тіркелген)

теңгеде: жылдығы 18,0% бастап** (Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі Комиттеттің Шешімімен бекітілген 14.07.2016 ж. №130-9)
кіріс ішінара расталғанда, номиналды мөлшерлемеге +1% (плюс бір);
басқа банктегі кредитті қайта қаржыландырғанда, номиналды мөлшерлемеден -1% (минус бір);
кепілге ақша салынғанда, банктік ағымдағы/жинақ шоты сыйақысының мөлшерлемесіне +3% (плюс үш).

Қарыз алу туралы өтінішті және құжаттарды қарау үшін комиссия:

0 теңге

қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссиясы

теңгеден — кредит сомасының 1,5%
қарыздың сомасы қайта қаржыландырылатын сомасының 0%; қарыздың қайта қаржыландырылатын сомасынан асатын соманың 1,5%; кепілге ақша қойылғанда: 0% 

қарызды мақұлдағаны үшін комиссиясы

10 000 теңге.

мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссиясы 

0  теңге

Кредиттеу шарттары комиссияларсыз

Сыйақы мөлшерлемесі (тіркелген)

теңгеде: жылдығы 30,0% бастап** (Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі Комиттеттің Шешімімен бекітілген 25.08.2016 ж. №148-7)
кіріс ішінара расталғанда, номиналды мөлшерлемеге +1% (плюс бір);
басқа банктегі кредитті қайта қаржыландырғанда, номиналды мөлшерлемеден -1% (минус бір);
кепілге ақша салынғанда, банктік ағымдағы/жинақ шоты сыйақысының мөлшерлемесіне +3% (плюс үш).

Қарыз алу туралы өтінішті және құжаттарды қарау үшін комиссия:

0 теңге

қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссиясы

0 теңге

қарызды мақұлдағаны үшін комиссиясы

0 теңге

мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссиясы 

0  теңге

*  тәуекелді бағалау күні, кредит сомасы «Нұрбанк» АҚ-ның жеке капиталы шамасының 0,02%-ына тең келетін немесе одан асатын мөлшерде болған жағдайда, кредит берілген күннен бастап  30 (отыз) жұмыс күні ішінде пайдалану мақсатын растайтын құжаттарды тапсыру клиенттен талап етіледі.

** Өнім бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі: теңге - жылдығы 20,1% бастап.

*** Өнім бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі: теңге - жылдығы 34,4% бастап.